Generelle Betingelser: for handymand opgaver ved Michael Handymand

Priser

Imellem kl.7-17 pr. Time med værktøj 312 +moms aftentillæg kl.

17-22 +30%. nattillæg kl. 22-07 + 50%. lørdags tillæg + 50%. søndag/helligdage +100%.

Som udgangspunkt faktureres for den tid og de kilometer vi bruger på opgaven. Det betyder at

man betaler timepris fra vi pakker bilen og til bilen er hjemme igen. Der beregnes almindeligvis 1/2

times pakning og transport i forbindelse med en opgave.

Tilbudspris aftales imellem den enkelte kunde og Balkemose.

Bil

Grundtakst 80 kr. +moms pr. påbegyndt dag. Dækker for frem og tilbage. 3,80 kr. +moms pr

kilometer hvis der køres i forbindelse med opgave køres.

 

Afbestilling

1. Eventuel afbestilling skal ske hurtigst muligt. Hvis materialer er bestilt eller indkøbt, forbeholder

Balkemose sig ret til at fakturere den returkommission, der skal betales til materialeleverandører.

Kan materialerne ikke tilbageleveres er det kunden, der hæfter for dem.

 

Ansvar

1. Balkemose indestår for, at den leverede opgave er udført professionelt og fagligt ansvarligt.

2. Alle opgaver bliver udført i henhold til kundens informationer og de aftaler, som Balkemose og

kunden indgår ved bestilling af ordren.

3. Balkemose påtager sig ikke ansvar for fejl eller mangler, som skyldes forkerte eller mangelfulde

informationer fra kunden.

4. Balkemose rydder op, når opgaven er afsluttet. Yderligere rengøring og bortskaffelse af større

mængder affald indgår ikke automatisk, men kan udføres til normal timepris.

5. Hvis en opgave skulle blive forsinket, informerer Balkemose hurtigst muligt kunden om nyt

leveringstidspunkt.

6. Balkemose tager forbehold for moms- og afgiftsændringer samt forsinket eller mangelfuld

levering, der skyldes force majeure.

7. Balkemose tager forbehold for opgaver, der pga. uforudsete forhold ikke kan udføres og hæfter

ikke for evt. ny bestilling til en feks tømrer til at udføre den manglende opgave. Eks: Siger

Balkemose, at Balkemose formentlig godt kan opsætte ny håndvask og senere ved opgavens

begyndelse, finder ud af Balkemose ikke kan, frasiger Balkemose sig al ansvar overfor ny

bestilling af håndværker, samt betaling herfor.

8. Der tages betaling for udført arbejde og ikke for det, Balkemose ikke har kunnet udføre (Se

punkt 7).

 

Betaling

1. Betaling kan ske netto kontant, kredit kort, Mobilepay eller ved netbank-overførsel, som

fremgår af regningen til kontonummer 5384 0000243078 – med mindre andet specifikt er aftalt

forud for arbejdets begyndelse. Det kan f.eks være, at kunden selv betaler direkte for materialer

eller afregning sker pr. rater.

2. Udformning af faktura sker i overensstemmelse med de gældende bekendtgørelser om

fakturering af bygge- og anlægsopgaver. Faktura bliver specificeret i: – Enten timeforbrug,

materialeforbrug og eventuelle andre omkostninger eller specifikt beløb ved fast tilbud.

3. En evt. rettelse af faktura/regning kan kun foretages af Balkemose.

4. Ved for sen betaling sender Balkemose en rykker, der bliver pålagt et gebyr på 100 kr. Forfaldne

beløb forrentes efter rentelovens bestemmelser.

 

Fortrolighed

Oplysninger om den enkelte ordre og kunde behandles fortroligt.

 

Reklamation

1. Eventuelle fejl og mangler skal påberåbes hurtigst muligt.

2. Kunden kan ikke påberåbe sig fejl og mangler, der viser sig senere end 2 år efter afslutning af

opgaven.

3. Eventuelle undtagelser for reklamationsret er nedfældet i kontrakten.

4. Eventuelle tvivlsspørgsmål søges først og fremmest løst via saglig og faglig dialog mellem

kunden og Balkemose. I yderste instans afgøres uoverensstemmelser efter dansk retspraksis